WARSZTATY LITERACKIE I KOMIKSOWE

Od wielu lat prowadzę warsztaty literackie dla dzieci, młodzieży i seniorów, m.in:

– 4 różne lekcje, każda ok. 90 min. (m.in. sztuka pisania haiku, pisanie krótkich form prozatorskich, pisanie legend, tajemnice miejsca)

– całodniowe warsztaty literackie (ok. 4 h)

– warsztaty literackie cykliczne, kilkumiesięczne

– warsztaty komiksowe (ok.3-4 godz) które prowadzę z rysownikiem – Wojciechem Stefańcem (jesteśmy autorami powieści graficznych, pt. Stolp i Rita, które są częściami tzw. Tetralogii Bardo, nad którą wciąż pracujemy)

 Tematy warsztatów dostosowuję do wymogów danego projektu.

Prowadzę też zajęcia on-line!

Współpracowałem i współpracuję m.in.:
Gdański Teatr Szekspirowski, Narodowe Centrum Kultury, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, ODN Słupsk, MCK w Słupsku,  Pedagogiczna Biblioteka w Słupsku, Miejska Biblioteka w Słupsku,  MB w Lęborku, MB w Łebie, MB w Wejherowie, Biblioteka Wojewódzka w Toruniu, Biblioteka Wojewódzka w Szczecinie, MB w Głowowie, MB w Rawiczu, MB w Bytowie, MB w Miastku, MB w Tczewie, MB w Kwidzynie, Centrum Sztuki Współczesnej w Bytomiu, Dzielnicowy Dom Kultury Węglin w Lublinie, Dom Kultury w Jasieniu, Dom Kultury w Starogardzie Gdańskim i inne)

SZEKSPIR ON//LINE

Gdański Teatr Szekspirowski

http://on.teatrszekspirowski.pl

to  platforma stworzona przez Gdański Teatr Szekspirowski w ramach projektu „SzekspirOn//line” realizowanego z programu MKiDN/NCK „Kultura w sieci”. Materiały tworzone i publikowane poświęcone były dramatom: „Hamlet”, „Sen nocy letniej”, „Makbet”, „Wesołe kumoszki z Windsoru” oraz „Burza”.W ramach projektu miałem zaszczyt prowadzić warsztaty literackie.

Przykładowe konspekty:

FILOZOGRAF

Pedagogiczna Biblioteka w Słupsku/ filia w Człuchowie – Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Projekt polegający na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Młodzież zapoznaje się z poglądami i koncepcjami filozofów greckich na temat powstania świata. Następnie podczas warsztatów komiksowych, prowadzonych przez pisarza Daniela Odiję oraz rysownika Wojciecha Stefańca, młodzież przedstawia te koncepcje w formie narysowanych przez siebie komiksów.

WARSZTATY Z PISANIA HAIKU

Podczas warsztatów uczestnicy poznają haiku, japońską formę wiersza, powstałą w XVII wieku. Haiku to krótki wiersz, składający się z trzech wersów. Jego głównym założeniem jest kontemplacja przyrody, co w efekcie prowadzi do refleksji nad sobą samym.

Uczestnicy warsztatów z przygotowanej rozsypki słownej układają własne haiku. Następnie uczestnicy warsztatów czytają swoje haiku przed audytorium. Każdy wiersz jest omawiany przez prowadzącego warsztaty.       

TAJEMNICE MIEJSCA

(przeprowadzone m.in. w Lublinie, Słupsku, Łebie)

Każda miejscowość ma swoje tajemnicze miejsca, które działają na wyobraźnię dzieci. Warsztaty literackie, pt: „Tajemnice miejsca” mają sprawić, by dzieci biorące w nich udział, „odkryły” wyjątkowość miejsca, w którym mieszkają, uczą się, bawią. Zajęcia mają na celu rozbudzić ciekawość świata oraz nauczyć budowania historii. Uczestnicy warsztatów posiądą umiejętność obserwacji i werbalizowania oraz zapisu swoich opowieści o miejscach, które „działają” na ich wyobraźnię. 

Podczas warsztatów literackich dzieci piszą krótkie formy prozatorskie i wierszowane, mające zbudować „osobistą” historię miejscowości, w której mieszkają. Z doświadczenia wiem, że powstaje całkiem inny obraz miejsca od tego, jak widzą je dorośli.

Zajęcia te są alternatywną formą twórczości i naturalnej kreatywności w dobie dominacji technologii komputerowej.